นักดาราศาสตร์ค้นพบโลกน้ำแข็ง ห่างจากโลก 13,000 ปีแสง

ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกค้นพบโดยโครงการ Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ (University of Warsaw, Poland) โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นทะเลทราย Atacama แต่เดิมโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสสารมืดด้วยวิธี Microlensing แต่ปัจจุบันโครงการได้ใช้วิธีดังกล่าวศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วย

โครงการ OGLE ได้ตรวจพบความสว่างจากปรากฏการณ์ Microlensing แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีดาวเคราะห์ในระบบหรือไม่จึงได้ส่งข้อมูลไปยัง Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet) และกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ของนาซา (Spitzer Space Telescope) เพื่อช่วยตรวจวัดปรากฏการณ์ Microlensing โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลนักดาราศาสตร์พบว่าระบบมีดาวเคราะห์โคจรอยู่ ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก OGLE มีเพียงอัตราส่วนมวลของดาวเคราะห์ต่อดาวฤกษ์แม่ แต่ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จาก KMTNet และ Spitzer ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถวิเคราะห์มวลของดาวแต่ละดวงในระบบได้ และจากการวิเคราะห์ทั้งหมดพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลใกล้เคียงโลกและมีระยะห่างจากดาวฤกษ์แม่ใกล้เคียงกับระยะห่างของโลกถึงดวงอาทิตย์

ดาวฤกษ์ OGLE-2016-BLG-1195L เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลเพียง 7.8% ของดวงอาทิตย์หรือเพียง 100 เท่าของดาวพฤหัสบดี ช่วงอายุอยู่ระหว่างดาวแคระแดงและดาวแคระน้ำตาลซึ่งเป็นดาวฤกษ์มวลน้อยและเผาผลาญไฮโดรเจนต่ำ นั้นหมายความว่าดาวเคราะห์ OGLE-2016-BLG-1195Lb ที่โคจรอยู่จะได้รับแสงน้อยมาก และมีลักษณะโดยรวมเหมือนก้อนน้ำแข็ง (Iceball)

ขอขอบคุณ ข่าวสด