ลุ้น จรุงวิทย์+แสวง ชิงเลขาะิการ กกต.

ประชุม กกต.พรุ่งนี้(7 พ.ค.) พิจารณาเลือกเลขาธิการ กกต.ให้ผู้สมัครทั้ง 5 คนแสดงวิสัยทัศน์ ลุ้นคู่ชิง “จรุงวิทย์ – แสวง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันพรุ่งนี้ ( 7 พ.ค.) ที่ประชุมมีวาระการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ กกต. จะมีการให้ผู้สมัครทั้ง 5 คนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเสนอ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกต.ทั้ง 4 คน คนละประมาณ 10-15 นาที และมีความเป็นไปได้ว่าหลังรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์แล้วในช่วงบ่าย กกต.จะมีการประชุมลับ เพื่อลงมติคัดเลือกดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีต

หลังการปิดรับสมัครเลขาธิการ กกต. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมามีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน แต่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.ได้ยื่นถอนตัวหลังได้รับแจ้งจากอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงเหลือผู้สมัคร 5 คน ประกอบด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต. และรักษาการเลขาธิการ กกต.ในปัจจุบัน นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.

นายดิเรกฤิทธิ์ เจนครองธรรม อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการ ปปท.

การพิจารณาเลือกเลขาธิการ กกต. ได้รับความสนใจว่า กกต.ชุดปัจจุบันจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวว่างเว้นมา 2 ปีครึ่ง รวมทั้งกกต.ชุดนี้ควรจะเป็นผู้คัดเลือก หรือให้กกต.ชุดใหม่ เข้ามาดำเนินการ เพราะผู้ดำรงตำแหน่งต้องทำงานเข้ากับ กกต.อย่างไรก็ตามเมื่ออนุกรรมการฯ ตัดนายสมชัยออกไปจึงเหลือเพียง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ และนายแสวง ที่เป็นลูกหม้อของ กกต. เป็นคู่ชิงในตำแหน่งนี้ โดยทั้งคู่ต่างก็มีเสียงสนับสนุนทั้งจาก กกต. พนักงานภายในและกลุ่มบุคคลภายนอก

แต่พ.ต.อ.จรุงวิทย์ มีความอาวุโส และมีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งการที่ กกต.หยิบเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาอาจเป็นเพราะในวันที่ 24 พ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จะมีอายุครบ 60 ปี ที่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. 2560 ข้อ 4 (4) กำหนดว่า การลงนามว่าจ้างผู้เป็นเลขาธิการ กกต.ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือที่เรียกกันว่า วันที่ทำสัญญาจ้าง กกต.จึงไม่อยากให้ประเด็นเรื่องอายุมาเป็นปัญหาถูกครหา ว่าดึงเวลาคัดเลือกแต่งตั้ง จนทำให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เสียสิทธิ

ประกอบกับใน กกต.ทั้ง 4 คน มีความเห็นต่างกัน โดยในจำนวนนี้มี กกต. 2 คน ที่สนับสนุน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ และอีก 1 คนสนับสนุนนายแสวง ขณะที่อีก 1 คนยังไม่แสดงท่าทีชัดเจน จึงอาจเป็นไปได้ว่าหลังการแสดงวิสัยทัศน์ในวันจันทร์แล้ว กกต.อาจจะยังไม่ลงมติ หรืออาจมี กกต.บางคนใช้วิธียืดด้วยการแจ้งติดภารกิจภายนอกหรือลาป่วย ทำให้ กกต.อยู่ไม่ครบแม้จะไม่ขัดในเรื่ององค์ประชุม แต่การจัดเลือกแม่บ้านกกต.ถือเป็นเรื่องสำคัญ กกต.ก็ควรอยู่ครบทั้ง 4 คน.-สำนักข่าวไทย