สถ.แจงกม.เลือกตั้งท้องถิ่นคืบร้อยละ 80แล้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นความคืบหน้าร้อยละ 80 ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต้องสอดคล้องกับการเลือกตั้งระดับชาติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอย่างน้อยมี 6 ฉบับแล้วเสร็จ ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น และอีก 5 ฉบับที่เป็น พ.ร.บ.จัดตั้งท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้มีความคืบหน้ามากเกินกว่าร้อยละ 80แล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในการปรับแก้ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะพิจารณาแล้วเสร็จ 1 ฉบับ ส่วนอีก 5 ฉบับที่เหลือเป็นการปรับแก้เพียงให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่น่าจะใช้เวลานาน จากนั้นจะส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อ

“การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ ตน ไม่แน่ใจ เพราะการปรับแก้กฎหมายต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะไปกำหนดตายตัวไม่ได้ ต้องให้เวลาสนช.ทำงาน และยังเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับการเลือกตั้งระดับประเทศ เพราะทุกวันนี้ท้องถิ่นก็ยังทำหน้าที่อยู่ การทำงานยังทำได้ดี ไม่มีปัญหาว่าหากไม่มีเลือกตั้งแล้วจะไม่มีคนช่วยทำงาน”นายสุทธิพงษ์กล่าว.-สำนักข่าวไทย