สนช.เล็งเว้นภาษีที่ดิน โรงเรียน-โรงพยาบาล-สนามกีฬา

สนช.ขอยืด 60 วันพิจารณาภาษีที่ดิน เล็งยกเว้นภาษีโรงเรียน โรงพยาบาล สนามกีฬา นิคมอุตสาหกรรม ขณะที่เกษตรกรเฮ ยังเว้นเก็บภาษีที่ดินไม่เกิน 50 ล้านเหมือนเดิม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวาระสอง

ได้มีความเห็นให้ขยายเวลาการพิจารณากฎหมายภาษีที่ดินออกไปอีก 60 วัน จากที่สิ้นสุดในสิ้นเดือนก.ย.นี้ ไปเป็นสิ้นเดือนพ.ย.60 แทน เนื่องจากยังมีรายละเอียดของกฎหมายต้องพิจาณาอีกมาก อย่างไรก็ตาม สนช.ยังยืนยันที่จะให้กฎหมายภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้ได้ทันปี 62 ทั้งนี้การขยายเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้นครั้งนี้ ทางกรรมาธิการต้องการพิจารณาการเสียภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์ให้รอบคอบ เนื่องจากเป็นฐานภาษีใหญ่ที่ผู้เสียภาษีต้องเสีย ดังนั้นจึงต้องมีการเทียบการเสียภาษีแบบเดิมและแบบใหม่ให้ผู้เสียภาษีไม่มีภาระเพิ่มขึ้นจนมีปัญหาภายหลัง รวมถึงจะพิจารณาประเภทที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สนามกีฬา และที่ดินเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายลูกมารองรับ ทำให้กรรมาธิการต้องใช้เวลาการพิจารณาการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์เป็นเวลานานกว่าที่ดินประเภทอื่นๆ

“ภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์จะมีสัดส่วนเนื้อภาษีถึง 90% ส่วนการเก็บภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร มีสัดส่วนภาษีเพียง 10% เท่านั้น เพราะการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยเดิมเว้น 50 ล้านบาท จะทำให้มีคนเสียภาษีประมาณ 1% ของ 20 ล้านครัวเรือน เมื่อลดการเว้นภาษีเหลือ 20 ล้านบาท ผู้เสียภาษีก็เพิ่มขึ้นมาไม่มากอยู่ที่ 2% เท่านั้น โดยคาดว่าการเก็บภาษีที่ดินตามกฎหมายใหม่ในปีแรกจะได้ 2.8 หมื่นล้านบาท ส่วนการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งยังคงยกเว้นมูลค่าที่ไม่เกิน 50 ล้านบาทเหมือนเดิม เนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องการทำให้เกษตรกรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews