องอาจ ยันพลังดูดไม่กระทบประชาธิปัตย์

รองหัวหน้า ปชป.ชี้ การย้ายพรรคของส.ส.มี 2 แบบคืออุดมการณ์ กับพลังดูด ยันปชป.ไม่ได้รับผลกระทบ มีส.ส.เก่า ออก 3 ราย คุยมีคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาสมัครเพียบ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการย้ายพรรคของอดีต ส.ส. ว่า ตามปกติทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ก็จะมี ส.ส. ตัดสินใจย้ายพรรคด้วยหลากหลายเหตุผลอยู่แล้ว แต่จำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรคที่ย้ายออกจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ส.ส.เก่าส่วนมากยังอยู่พรรคเดิม

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การย้ายพรรคน่าจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือย้ายสังกัดพรรคอื่น เพราะอุดมการณ์สอดคล้องกัน หรือ ย้ายออกไปจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ตามอุดมการณ์ของตน กับย้ายพรรคเพราะพลังดูด โดยได้รับผล ประโยชน์ต่างตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลประโยชน์ที่ได้รับอาจเป็นตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง หรือ การช่วยเหลือทางธุรกิจ การช่วยเหลือเรื่องคดีความต่าง ๆ รวมถึงการอุดหนุนปัจจัยให้โดยตรง

นายองอาจ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้มีอดีต ส.ส. แจ้งความจำนงลาออกจากพรรคเพียง 3 ราย แต่ อดีต ส.ส. ส่วนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังสมัครใจทำงานรับใช้ประชาชนร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป และการลาออกของ อดีต ส.ส.จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ เพราะมีหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ไฟแรงขอแจ้งเกิดทางการเมืองสนใจที่จะลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ คนทำงานภาคประชาสังคม จากหลากหลายภาคส่วน ที่มีชื่อเสียงสนใจทำงาน การเมืองรูปแบบต่าง ๆ กับพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เรื่องการยืนยันสมาชิกพรรคที่ผ่านมานั้นขณะนี้พรรคกำลังตรวจสอบข้อมูลเอกสารของสมาชิกที่มายืนยันการเป็นสมาชิกประมาณ 100,000 คน อย่างรอบคอบ เพื่อนำส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน คือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามที่กฎหมายบัญญัติ

“พรรคประชาธิปัตย์กำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของสมาชิกพรรค และเพิ่มภาระให้กับสมาชิก และมีระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิด เป็นการสร้างภาระให้แก่พรรคการเมืองเกินสมควรหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้อง ก็อาจทำให้สมาชิกพรรคมีสถานะคงเดิม ไม่ต้องหมดจากสมาชิกภาพเพราะไม่ได้มายืนยันสมาชิกแต่อย่างใด” นายองอาจ กล่าว

นายองอาจ กล่าวว่า แม้ยอดจำนวนยืนยันสมาชิกพรรคจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่พร้อมจ่ายค่าบำรุงพรรค ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 ที่ออกโดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 และเหตุผลอื่นใดก็ตาม แต่ผู้ที่ไม่ได้มายืนยันสมาชิกต่างก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างมั่นคงตลอดไป.-สำนักข่าวไทย