อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ดีกับลูกอย่างไร

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่มีส่วนสร้างพัฒนาการให้ลูกในด้านต่างๆ แม้การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ก็สามารถเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้หลายๆ ด้าน 1.ลูกเรียนรู้จากการฟังและการดู ตาของเด็กจะได้มองภาพสวยๆ ไปพร้อมกับเรื่องราวที่ได้ฟัง จากที่พ่อแม่เล่าหรืออ่าน ทำให้เด็กจะได้เรียนรู้ว่าภาพที่เห็นคืออะไร เรียกว่าอะไร มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร อยู่ที่ไหน ทั่งเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก

เช่น ร่างกายของตัวเอง สัตว์ต่างๆ สี รูปร่าง รูปทรง หรือเรื่องที่ไกลตัวออกไปเรื่อยๆ 2.ลูกเกิดจินตนาการ จากการติดตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง อาจเป็นเรื่องแฟนตาซีที่ไม่มีอยู่จริงก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เพราะจินตนาการคือ พื้นฐานสำคัญก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การคิดหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลในขั้นต่อไป
3.สมองของลูกถูกกระตุ้นให้คิดและเรียนรู้ เมื่อพ่อแม่เล่นนิทานแสนสนุก และชวนคิดชวนถามให้ลูกตอบ กระตุ้นการใช้ความคิด ชวนให้สนใจ อยากรู้อยากเห็น ยิ่งลูกคิดบ่อยๆ มากเท่าไหร่ สมองลูกก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น
4.ลูกเกิดการเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาหรือคำพูดของพ่อแม่ในการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ทั้งสำเนียงการพูด ภาษาที่หลากหลาย ภายใต้น้ำเสียงที่อ่อนโยน และเติมสีสันจังหวะจะโคนแบบต่างๆให้น่าสนใจ ลูกจะค่อยๆ จดจำสำนวนภาษาแบบต่างๆ เพิ่มคลังคำศัพท์ รู้จักการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามพ่อแม่ นำไปสู่การเรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู ลูกจะเก็บคำที่ได้ยิน และเมื่อมีการชี้ตามคำในแต่ละหน้า จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ตัวอักษรต่างๆ เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียน จะมีผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อทักษะการอ่าน การเรียนรู้ เช่น ภาษา การคำนวณ การคิด และมีแนวโน้มด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีกว่าเด็กที่ไม่มีใครอ่านหนังสือให้ฟัง
5.ลูกมีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อแม่ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืนเป็นเวลาที่แสนสงบและแสนสุขระหว่างพ่อแม่ลูก ทำให้เกิดความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ซึ่งจะประทับอยู่ในใจของลูกไปจนโต สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นอาจช่วยเหนี่ยวรั้งไม่ให้ลูกทำอะไรนอกลู่นอกทางจนยากจะแก้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth