แม่กลางหลวง

ชมความงดงามแห่งวิถีชีวิตแห่งขุนเขาและนาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน

โดยมีจำนวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้านประมาณ 60 – 80 ครัวเรือน และเมื่อมาเยือนบ้านแม่กลางหลวงแล้ว คุณต้องชมทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันได โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ที่นี่จะเขียวขจีไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ ใต้สายหมอกสีจางแลดูสวยงาม ครั้นถึงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่ต้นข้าวออกรวง แปรเปลี่ยนนาขั้นบันไดกลายเป็นทุ่งรวงทองอร่ามตา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติหลากหลายเส้นทาง อาทิเช่น เส้นทางเดินป่าดอยหัวเสือ เส้นทางดูนกห้วยน้ำขุ่น และเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติที่ต้องการความเงียบสงบและดื่มด่ำวิถีชาวบ้านที่น่าหลงใหล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand