health news

ชื่ออื่นๆ : บักผีผ่วน กรีล นมวัว นมแมว หำลิง ติงตัง พีพวน หมากผิผ่วน ฯลฯ ผลไม้พื้นบ้านรสเปรี้ยวหวาน สีแดงสดใสน่าทานยิ่งนัก เป็นไม่พุ่ม เลื้อยเกาะกิ่งไม้เบญจพรรณ ผลสุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน อาจเร็วหรือช้ากว่านี้ในบางปี

พระองค์โสมฯ เสด็จเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประทานรางวัล “World No Tobacco Day Award 2017” แก่ “ผู้จัดการ สสส.” เดินหน้าควบคุมปัญหายาสูบ ส่งผลอันตรการสูบบุหรี่คนไทยลดลงต่ำกว่า 20% เป็นครั้งแรกของไทย วันนี้ (31 พ.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560” […]

กรมสุขภาพจิต ชี้ “นิโคติน” ในบุหรี่ ทำลายสุขภาพจิต ก่ออาการซึมเศร้า วิตกกังวล เหตุทำร่างกายสารสารโดปามีนเองไม่ได้ ซ้ำขวางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ทำฤทธิ์ยาอ่อนลง บางรายต้องเพิ่มขนาดยารักษา น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ประเด็นที่น่าห่วงคือ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี สูบบุหรี่ถึง 1.4 ล้านกว่าคน เฉลี่ยเริ่มสูบครั้งแรกอายุน้อยลงเริ่มที่ 16 ปี โดยผลการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปี […]

ความเครียดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการทำงาน สภาพแวดล้อม เกิดจากปัญหาในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน ปัญหาเรื่องสุขภาพ ปัญหาทางสังคมและการเมือง ความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคหลายชนิด เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และอีกหลายๆ โรค ที่ทำให้เราสูญเสียเงินทองมากมายในการบำบัดรักษา แต่สุดท้ายมันก็คร่าชีวิตคนเราไปจนได้